TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Tập huấn trực tuyến

Chơi Video
Chơi Video
tnxh3
Chơi Video
Chơi Video
Chơi Video

3. Tập huấn trực tiếp

Giới thiệu về cấu trúc, đặc trưng của SGK, SGV, Tài liệu bổ trợ

Tổ chức dạy thử nghiệm, giải đáp thắc mắc