TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Tập huấn trực tuyến

Chơi Video
Chơi Video
tv3
Chơi Video
Chơi Video
Chơi Video
tv6
Chơi Video

3. Tập huấn trực tiếp

Giới thiệu về cấu trúc, đặc trưng của SGK, SGV, Tài liệu bổ trợ

Phương pháp dạy học theo Sách Tiếng Việt 1

Tổ chức dạy thử nghiệm, giải đáp thắc mắc

Xem thêm nội dung tập huấn các môn: