TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

TIẾNG ANH 1

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Video bài giảng