TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

MĨ THUẬT 1

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Tập huấn trực tuyến

3. Tập huấn trực tiếp

Giới thiệu về cấu trúc, đặc trưng của SGK, SGV, Tài liệu bổ trợ

Tổ chức dạy thử nghiệm, giải đáp thắc mắc