TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Tập huấn trực tuyến

Chơi Video

1. Giới thiệu chung

Chơi Video

2. Cấu trúc sách giáo khoa

anh-thu-nho-am-nhac-3
Chơi Video

3. Phương pháp dạy học

Chơi Video

4. Khai thác Thiết bị và Học liệu điện tử

3. Tập huấn trực tiếp

Giới thiệu cấu trúc đặc trưng SGK, SGV và Tài liệu bổ trợ

Tổ chức dạy thử nghiệm, giải đáp thắc mắc