SÁCH MỀM

SÁCH MỀM

PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Giới thiệu

Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK) mới có nhiều thay đổi căn bản. Trong bối cảnh công nghệ hiện nay, NXBGDVN đã xác định ứng dụng CNTT là chìa khóa thành công để đưa chương trình và bộ SGK mới vào cuộc sống. và đã xây dựng Sách Mềm nhằm:

  • Giúp giáo viên hiểu được chương trình, hiểu được bộ sách và phương pháp giảng dạy
  • Giúp giáo viên có sẵn công cụ hỗ trợ giảng bài, kiểm tra đánh giá, và quản lý dạy học
  • Giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập và ôn luyện
  • Giúp cha mẹ học sinh, các cấp quản lý phối hợp hỗ trợ việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Sách Mềm đã triển khai thành công cho bộ SGK Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT, từ lớp 1 đến lớp 12. Sách Mềm sẽ tiếp tục được mở rộng cho các SGK mới của NXBGDVN. 

NXBGDVN rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ giáo viên, học sinh, phụ huynh, và các cấp quản lý để hệ thống ngày càng sát với nhu cầu thực tế luôn thay đổi đang đặt ra.

Giáo viên

1470399594_Web_Design.png

Học sinh

Cùng học

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Sách tương tác

Quản lý học tập

Khóa học sẵn

Ngân hàng đề kiểm tra, thi

Cá nhân hóa

Tiện ích hỗ trợ

SÁCH MỀM

ĐÁP ỨNG MONG MỎI CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH