Làm thế nào để có mã sử dụng Sách Mềm

– Nếu là giáo viên tiếng Anh phổ thông, bạn liên hệ với chuyên viên phụ trách tiếng Anh của Phòng/Sở GD đăng ký email nhận mã. Khi Ban quản lý Sách Mềm nhận được danh sách của Phòng/Sở sẽ cấp mã đến email của bạn.

Hoặc quý Thầy/cô có thể tự đăng ký nhận mã Sách Mềm như mẫu để được xét và cấp mã. Mẫu đăng ký: https://docs.google.com/a/heid.vn/spreadsheets/d/1qwyU99wFzifLlcdDtfziPXwgXv4jFI92pbpDcyNhT3o/edit?usp=drivesdk

– Nếu là học sinh, phụ huynh,…(không phải là giáo viên tiếng Anh Phổ thông) mua sách Tiếng Anh của NXBGDVN có dán kèm mã số sử dụng ở bìa 4. Lấy mã số đó nhập vào phần Thêm sách của Sách Mềm để kích hoạt và sử dụng sách tương ứng. Hướng dẫn nạp thẻ cào

Viết một bình luận