Categories

Thẻ sử dụng cho giáo viên

← Danh mục

Nếu là giáo viên phổ thông, bạn cần liên hệ Phòng/Sở giáo dục của bạn để đăng ký sử dụng. Nếu Sở/Phòng không biết về việc này, bạn có thể báo Phòng/Sở liên hệ với chúng tôi (+84.24 3512.22.22 hoặc lienhe@sachmem.vn). Khi nhận được email và các thông tin của giáo viên từ sở, chúng tôi sẽ gửi mã vào email của bạn. Khi nhận được mã thẻ sử dụng, bạn dùng chức năng Thêm sách để có các sách mềm với tính năng của giáo viên để sử dụng.

  • Hoặc quý Thầy/cô có thể tự đăng ký nhận mã Sách Mềm như mẫu đăng ký để được xét và cấp mã.

Nếu không phải là giáo viên tiếng Anh Phổ thông, bạn mua sách Tiếng Anh (của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, in năm 2017 trở về sau) có đính kèm mã thẻ cào ở bìa 4 (bìa cuối) của quyển sách và thực hiện theo hướng dẫn ở đây.

Table of Contents