Categories

TeamViewer – hỗ trợ từ xa

← Danh mục

TeamViewer là một phần mềm kết nối giữa hai hay nhiều máy tính với nhau, giúp bạn có thể điều khiển máy tính khác, gửi file, video, chat.

Để tải phần mềm TeamViewer, bạn truy cập đường dẫn sau: https://www.teamviewer.com/vi/download/windows/.

Table of Contents