Categories

Làm thế nào để có mã sử dụng Sách Mềm

← Danh mục
  • Nếu là giáo viên tiếng Anh phổ thông, bạn liên hệ với chuyên viên phụ trách tiếng Anh của Phòng/Sở GD đăng ký email nhận mã. Khi Ban quản lý Sách Mềm nhận được danh sách của Phòng/Sở sẽ cấp mã đến email của bạn.
  • Hoặc quý Thầy/cô có thể tự đăng ký nhận mã Sách Mềm như mẫu đăng ký để được xét và cấp mã.
  • Nếu là học sinh, phụ huynh,… mua sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có dán kèm mã số sử dụng ở bìa 4. Lấy mã số đó nhập vào phần Thêm sách của Sách Mềm để kích hoạt và sử dụng sách tương ứng.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy mã thẻ cào ở bìa sau thì có thể sách đó là sách giả. Xin vui lòng báo cho cửa hàng hoặc báo cho chúng tôi. Ngay cả khi có mã thẻ cào sách mềm thì mã đó cũng có thể bị làm giả. Để chắc chắn mã thẻ cào sách mềm đó là đúng, bạn cần thực hiện thao tác thêm sách theo hướng dẫn ở đây.

Table of Contents