Categories

Giới thiệu Học Liệu

← Danh mục

Hệ thống Học Liệu trên Sách Mềm gồm các nội dung từ hơn 200 cuốn sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách tham khảo. Các nội dung này được chuyển thể thành dạng tương tác, dễ dàng sử dụng trên cả máy tính và các thiết bị di động.

Bên cạnh kho học liệu, Học Liệu cũng có các chức năng giúp giáo viên quản lý các lớp học của mình.

Ngoài kho học liêu có sẵn, người dùng là giáo viên có thể tự tạo đưa lên các dữ liệu câu hỏi của mình hoặc các tài liệu tham khảo khác có trên Internet, như các bài giảng trên YouTube.

Để sử dụng bạn có thể vào theo liên kết sau (hoclieu.sachmem.vn).

Table of Contents