Categories

Các chức năng trong đề kiểm tra (để in)

← Danh mục

Đề kiểm tra đánh giá là công cụ giúp giáo viên tạo các đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Việc sử dụng khá đơn giản, người dùng giáo viên vào trang https://kiemtra.sachmem.vn và chọn khối học và đề tương ứng để xem đề trước. Ở trang xem đề này, người dùng có thể thực hiện một số chức năng như tạo đề khác, tải âm thanh (nếu có bài nghe), in ra giấy hoặc chọn máy in PDF để lưu ra file. Ở mức từng câu, người dùng có thể đổi câu khác, góp ý hoặc báo lỗi nếu phát hiện được, hoặc chèn lệnh sang trang để chỉnh đề in cho vừa trên giấy.

 

Xem trước khi in

Người dùng bấm tổ hợp phím Ctrl + P hoặc chọn biểu tượng máy in ở phía trên đề để xem trước khi in hoặc in ra máy in PDF để lưu thành file. Nếu muốn chỉnh trang in, người dùng có thể sử dụng hai chức năng điều chỉnh sau:

  • Phân trang bằng tay: Người dùng kích chuột vào biểu tượng cái kéo ở đầu các phần để câu dưới đó sẽ bắt đầu in từ trang mới.
  • Phóng to/thu nhỏ ảnh: Người dùng chọn biểu tượng có dấu + hoặc – ở bên phải tiêu đề câu hỏi để phóng to, thu nhỏ ảnh của riêng câu đó.

 

Table of Contents