Đăng nhập

Để sử dụng sách mềm, trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản người dùng hoặc bạn có thể đăng nhập sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn. Đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Facebook và Goo...

Read more

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản Sách Mềm Bạn đăng ký bằng cách điền thông tin vào mẫu, và chú ý kích chuột vào phần reCAPTCHA ở trên nút Đăng ký. Các bước để đăng ký tài khoản: Mở trình duyệt Chrome, Cốc Cốc,...

Read more