Giới thiệu

SÁCH MỀM

Sách Mềm được xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng mong mỏi của giáo viên và học sinh có các công cụ hỗ trợ dạy và học theo sách giáo khoa. Phiên bản đầu tiên năm 2016 của Sách Mềm tập trung hỗ trợ Bộ sách Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2019, Sách Mềm được mở rộng để hỗ trợ Bộ sách giáo khoa mới: Cùng học để phát triển năng lực, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Người dùng chính của Sách Mềm là giáo viên, học sinh, phụ huynh, và quản lý giáo dục ở các cấp. Giáo viên có thêm công cụ giảng bài sinh động, hấp dẫn. Học sinh có thêm hứng thú học, ôn luyện, làm bài tập. Phụ huynh cùng các cấp quản lý có thể nắm bắt được tình hình học và dạy của các con và các cô để hỗ trợ kịp thời.

Ở góc độ nội dung, Sách Mềm có hai khối nội dung chính:

  • Nội dung gốc từ sách giáo khoa, được chuyển thể thành nội dung tương tác, phù hợp với việc khai thác trên máy tính và thiết bị di động.
  • Nội dung mở rộng từ các sách bổ trợ, sách tham khảo, và các nguồn tư liệu khác do NXBGDVN xây dựng, và do cộng đồng đóng góp, chia sẻ.

Ở góc độ tính năng, Sách Mềm có các khối chức năng chính:

  • Hệ thống tập huấn giáo viên: giúp giáo viên hiểu từ tổng thể chương trình, bộ sách, đến mục tiêu từng bài và phương pháp giảng dạy, đánh giá từng bài.
  • Hệ thống bài giảng điện tử tham khảo: cho phép giáo viên tùy biến thêm để sử dụng giảng dạy trên lớp, giảm công sức chuẩn bị giáo án, dụng cụ giảng dạy.
  • Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá từ các sách bài tập, sách tham khảo, và ngân hàng câu hỏi mở rộng do NXBGDVN và cộng đồng cùng đóng góp kèm theo hệ thống tạo đề kiểm tra, đánh giá giúp giáo viên có các đề kiểm tra đánh giá phù hợp cho học sinh của mình.
  • Hệ thống quản lý lớp học, giúp giáo viên, và cán bộ quản lý các cấp từ trường đến phòng/sở GD&ĐT nắm bắt được các hoạt động giáo dục diễn ra từ chi tiết đến tổng quan.