Giới thiệu

SÁCH MỀM
phần mềm bổ trợ sách giáo khoa

Giáo viên
có thêm công cụ giảng bài sinh động, hấp dẫn

Học sinh
hứng thú học, ôn luyện, làm bài tập

Phụ huynh
cùng thầy, cô giúp con tiến bộ

Sách tương tác
Sách giáo khoa được chuyển thể sang dạng tương tác và trình chiếu, giúp giáo viên và học sinh tập trung vào từng hoạt động học tập để nâng cao hiệu quả dạy và học.

Tư liệu bổ trợ
Tư liệu hình ảnh, đoạn phim ngắn bổ sung cho từng bài học giúp học sinh liên hệ kiến thức học được với thực tiễn, giúp bài học trở nên sinh động, thu hút hơn.

Trò chơi học tập
Sách Mềm đang được bổ sung các trò chơi học tập, giúp học sinh có hứng thú trong học tập hơn. Các trò chơi được nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng để nâng cao hiệu quả học ngoại ngữ.