Trả lời choXin hỏi các anh chị chỉ giùm cách vào thư viên đề thi của sachmem.vn với ạ.

Câu này đã có cô hỏi rồi: https://gioithieu.sachmem.vn/hoidap/xem-bai-kiem-tra-o-dau/. 
Phần trò chơi đang được ghép vào sách, cô có thể chơi thử bài demo ở đây và góp ý thêm cho nhóm phát triển nếu có.
https://www.sachmem.vn/books/2/games/18
https://www.sachmem.vn/books/2/games/23