Trả lời chovao-đâu-de-lay-va-tai-file-nghe-cac-cau-trong-bai-hoi-thoai

Các file âm thanh của Sách Mềm phần lớn được lấy từ đĩa CD kèm theo sách. Sách Mềm chỉ đánh dấu các đoạn nào đi với câu nào. Không biết cô có cần từng đoạn tương ứng với từng câu không? và để làm gì cô có thể chia sẻ. Nếu thấy cần thiết Sách Mềm sẽ cân nhắc xây dựng chức năng cho tải từng câu về, hay tải âm thanh của cả đoạn hội thoại về.