Trả lời choThông tin giáo viên không đúng có bị làm sao không

Chào bạn!

Thông tin giáo viên không chính xác có thể sẽ làm bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội sử dụng tính năng mới, các nội dung bài học theo từng vùng miền sẽ không được cập nhật vào tài khoản của bạn..