Trả lời choTại sao em nhập mã thẻ vào thì được thông báo là mã thẻ đã được dùng rồi> làm ơn cấp cho em mã thẻ khác được không ạ?

bạn gửi lại mã để chúng tôi kiểm tra, nếu đúng đã được sử dung rồi, chúng tôi sẽ gửi lại bạn mã khác để sử dung. Tks!