Trả lời choTài khoản không hiện lên nhiều nút bấm

Chào bạn,
Chỉ tài khoản giáo viên mới có các chức năng hiển thị đáp án và chỉ một số bài có đáp án mới có các nút để hiển thị đáp án.
Hiện tài, tài khoản giáo viên sẽ có đầy đủ các bộ sách. có vẻ như tài khoản của bạn đang là tài khoản học sinh.
Bạn vui lòng gửi thông tin đến lienhe@sachmem.vn cung cấp thông tin email tài khoản để được hỗ trợ kiểm tra tài khoản.