Trả lời choschs mêm có thể tải về được không ạ ? và tải như thế nào ạ

Chào bạn!
Hiện tại, Sách Mềm chưa cho phép tải về.