Trả lời choSách Mềm giúp gì cho giáo viên?

Sách Mềm số hóa toàn bộ sách giáo khoa tiếng Anh, cả sách học sinh, sách bài tập, và sách giáo viên. Mọi hoạt động trong sách giáo viên được chuyển thể thành dạng trình chiếu, tương tác hấp dẫn để giáo viên có thể dùng ngay trên lớp để giảng bài. Người dùng là giáo viên được cung cấp sẵn chức năng hiện đáp án để tiết kiệm thời gian khi giảng bài trên lớp.
Ngoài ra từng bài còn có các tư liệu bổ sung, trò chơi, giúp mở rộng các kiến thức trong sách, gắn việc học ngôn ngữ với hình ảnh, đoạn phim minh họa sinh động.