Trả lời choLỗi không truy cập được Sách Mềm do xác thực chứng chỉ (certificate)

Với người dùng sử dụng trình duyệt quá cũ, khi truy cập https://www.sachmem.vn có thể hiển thị lỗi như trên.

Phướng án khắc phục:

Cách 1: Cài đặt các trình duyệt mới hiện nay: như Chrome hoặc Firefox

Sau đó, bạn truy cập https://www.sachmem.vn lỗi sẽ được khắc phục.

Cách 2: Hoặc bạn có thể làm như sau:

Click vào ADVANCE

Lỗi

Sau đó, bạn click vào Proceed to sachmem.vn

Lỗi đã được giải quyết.