Trả lời choLàm thế nào để tải Sách Mềm về?

Hiện tại Sách mềm chưa có phiên bản offline để cài trên máy tính.