Trả lời choLàm thế nào để tải Sách Mềm về?

Chào bạn, mỗi mã sách chỉ cần kích hoạt một lần, những lần sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ tự nhớ sách cho bạn, bạn không cần nhập lại mã sách, click vào sách của tôi để xem các sách