Trả lời cholàm thế nào để biết mã số thẻ học sinh

Hiện tại mã số thẻ sử dung Sách mềm chỉ dành cho giáo viên. Năm học 2016-2017, học sinh trên toàn quốc được sử dung mien phí một bộ Sách mềm môn Tiếng Anh theo cấp lớp tự chọn. Để sử dung Sách mềm học sinh chỉ cần đăng ký một tài khoản trên website sachmem.vn và lựa chon một bộ sách Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9 để sử dung.