Trả lời cholam sao de mo audio trong phan nghe de kiem tra 45 phut ?

Do ngân hàng đề thi đang trong quá trình hoàn thiện nên một số bài nghe có thể bị lỗi hoặc chưa có dữ liệu. NXB sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.