Trả lời choKhông đăng ký được tài khoản – Bạn chưa nhập CAPTCHA

Khi đăng ký tài khoản, sau khi điền đầy đủ các thông tin, bạn vui lòng click vào thẻ Tôi không phải là người máy
Sau đó bạn click Đăng ký

CAPTCHA là một ứng dụng giúp nâng cao an toàn, an ninh của cả hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người sử dụng.

Đăng ký