Trả lời choHỏi về đăng nhập lần sau

Có thể lần đầu cô đăng nhập bằng tài khoản, và nhập sách vào tài khoản đó. Lần sau vào sách có thể cô bấm sang đăng nhập bằng Facebook, thì sẽ không thấy sách, vì hệ thống không biết hai tài khoản này là một. Hoặc ngược lại.
Cô dùng thử đăng nhập lại bằng tài khoản, hoặc facebook, xem có sách không.