Trả lời choem muốn có mã thẻ để thêm sách thì phải làm thế nào ạ

Bạn đăng ký tài khoản, rồi đăng nhập, hoàn tất các thông tin. màn hình sẽ hiển thị hướng dẫn bạn đăng ký nhận mã sử dụng miễn phí