Trả lời choEm chưa kịp thêm sách vào tài khoản, mà mã số chỉ được dùng một lần, làm ơn cho em lại mã số thẻ để có sách mềm trong tài khoản

Mỗi mã sách chỉ được sử dụng cho một tài khoản. bạn chỉ cần nhập mã sách một lần, lần sau bạn truy cập sẽ xem được sách luôn mà không cần phải nhập mã.