Trả lời choE xi lỗi là em bi mat so the su dung thi lam the nao,co the cho em xin so the de co the su dung duoc sach mem. cam on nhieu.

Chào bạn,
Mã sử dụng chỉ cần nhập một lần, lần sau bạn chỉ cần đăng nhập là sẽ xem được sách, không cần nhập mã sử dụng.
Trong trường hợp bạn chưa nhập mã lần nào, khi đăng ký tài khoản hệ thống sẽ hiển thị hướng dẫn giúp bạn đăng ký nhận mã sử dụng