Trả lời chodoi-tu-hoc-sinh-thanh-giao-vien

Để chuyển thành tài khoản giáo viên bạn chỉ việc vào mục Thêm sách và nhập mã số đã được cấp là được.