Trả lời choco-the-tai-tai-lieu-cua-ca-giao-vien-va-hoc-sinh-hay-khong-a

Nội dung của Sách mềm chính là nội dung của sách học sinh, nếu cô giáo đã đăng ký là tài khoản giáo viên thì sách mềm có thêm một số tính năng, nội dung dành cho giao viên như: hiển thị đáp án, dữ liệu tham khảo…