Xin hỏi các anh chị chỉ giùm cách vào thư viên đề thi của sachmem.vn với ạ.

Hỏi đápXin hỏi các anh chị chỉ giùm cách vào thư viên đề thi của sachmem.vn với ạ.
Lê Thị Phương Hoa Nhân viên hỏi 4 năm trước

Xin hỏi các anh chị chỉ giùm cách vào thư viên đề thi của sachmem.vn với ạ.
Khi mình đi tập huấn được giới thiệu có mục thư viện đề thi và cả mục trò chơi cho hs nhưng mình tìm mãi vẫn không thấy.
Làm ơn chỉ giúp mình với ạ!
Xin trân trọng cảm ơn!