Tại sao em nhập mã thẻ vào thì được thông báo là mã thẻ đã được dùng rồi> làm ơn cấp cho em mã thẻ khác được không ạ?

Hỏi đápTại sao em nhập mã thẻ vào thì được thông báo là mã thẻ đã được dùng rồi> làm ơn cấp cho em mã thẻ khác được không ạ?
Lê Thị Huyền Nhân viên hỏi 7 năm trước