Sao tài khoản của tôi không thấy có sách lớp 9 tập 1

Hỏi đápDanh mục đơn: ChungSao tài khoản của tôi không thấy có sách lớp 9 tập 1
Hai Hoang Nhân viên hỏi 4 năm trước
Trương Hà trả lời 4 năm trước

Nếu tài khoản của bạn là tài khoản dành cho giáo viên thì sẽ được tự động cập nhật sách tiếng Anh lớp 9. Còn tài khoản cho học sinh thì chỉ được chọn 1 lớp duy nhất.