Làm thế nào để tải Sách Mềm về?

Hỏi đápDanh mục đơn: ChungLàm thế nào để tải Sách Mềm về?
kieu Nhân viên hỏi 4 năm trước

MỖI 1 MÃ SỐ SỬ DỤNG THƯ VIỆN SÁCH MỀM CHỈ ĐƯỢC 1 LẦN ĐỂ KÍCH HOẠT THÌ MỖI LẦN GIẢNG DẬY PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO