Làm thế nào để sử dụng chức năng ghi âm?

Hỏi đápLàm thế nào để sử dụng chức năng ghi âm?
truongnha Nhân viên hỏi 4 năm trước

Để sử dụng chức năng ghi âm, người dùng cần:

  1. Máy phải có micro và khi trình duyệt hỏi cho phép sử dụng thì người sử dụng phải chọn Đồng ý.
  2. Người dùng BẤM và GIỮ CHUỘT (tức là bấm xuống nhưng không nhả ra ngay) đồng thời nói luôn. Khi nói xong thì mới thả chuột để kết thúc quá trình ghi âm. Khi đó một biểu tượng sẽ xuất hiện bên phải micro, và người dùng có thể bấm vào đó để nghe lại.

Chú ý. Các âm thanh này chưa được lưu lên máy chủ, và sẽ mất khi người dùng ra khỏi bài này.