Hỏi về đăng nhập lần sau

Hỏi đápHỏi về đăng nhập lần sau
Lê Hoa Nhân viên hỏi 4 năm trước

Tôi đã đăng kí và đăng nhập thành công những lần sau vào lại tôi không thấy trong muc “sach của tôi” có quyển sách nào cả làm ơn hướng dẫn tới với ạ.

Nguyễn Thái Học Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào cô, cô đăng nhập bằng email hay đăng nhập qua Facebook?