em mở ngân hàng câu hỏi trung học cơ sở thì thấy báo đang hoàn thiện không mở đc, hiện đã vào năm học mới nhờ thầy cô tạo điều kiện

Hỏi đápem mở ngân hàng câu hỏi trung học cơ sở thì thấy báo đang hoàn thiện không mở đc, hiện đã vào năm học mới nhờ thầy cô tạo điều kiện
Nguyễn Thị Vân Nhân viên hỏi 4 năm trước