Em chưa kịp thêm sách vào tài khoản, mà mã số chỉ được dùng một lần, làm ơn cho em lại mã số thẻ để có sách mềm trong tài khoản

Hỏi đápEm chưa kịp thêm sách vào tài khoản, mà mã số chỉ được dùng một lần, làm ơn cho em lại mã số thẻ để có sách mềm trong tài khoản
Vũ Thị Thanh Toán Nhân viên hỏi 4 năm trước