de-kiem-tra

Thiện Nhân viên hỏi 4 năm trước

Em tải đề kiểm tra lớp 5 kĩ năng nghe bị lỗi hình ảnh, không có file âm thanh.

Trương Hà trả lời 4 năm trước

Đề kiểm tra trên edustore.com.vn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến đến cuối tháng 9/2016 mới hoàn thành.