Đã xuất hiện sách Tiếng Anh giả kèm thẻ cào Sách Mềm giả trên thị trường!

Sản phẩm sách giáo khoa Tiếng Anh phổ thông phát hành phục vụ năm học 2017 – 2018 đã được đính kèm trên bìa 4 thẻ cào sử dụng Sách Mềm.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sách Tiếng Anh giả có dán thẻ cào Sách Mềm không kích hoạt sử dụng được. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người dùng, Sách Mềm rất mong các bậc phụ huynh, các em học sinh và bạn đọc quan tâm. Khi mua sách giáo khoa, sách bài tập Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 xuất bản năm 2017 có dán thẻ cào Sách Mềm hãy cào và kích hoạt sử dụng Sách Mềm. Với trường hợp mã thẻ cào Sách Mềm không kích hoạt sử dụng được, có thể đó là sách giả hoặc mã sử dụng đã được kích hoạt. Hãy liên hệ với Sách Mềm để được hỗ trợ và trả lại sách giả cho nơi bạn mua.

Mọi thông tin xin liên hệ: điện thoại: 043 512 2222, email: sachmem@heid.vn.