Làm thế nào để có mã sử dụng Sách Mềm

– Nếu là giáo viên tiếng Anh phổ thông, bạn liên hệ với chuyên viên phụ trách tiếng Anh của Phòng/Sở GD đăng ký email nhận mã. Khi Ban quản lý Sách Mềm nhận được danh sách của Phòng/Sở sẽ cấp mã đến email của bạn. Hoặc quý Thầy/cô có thể tự đăng ký nhận … Đọc tiếp